JOURNAL
The essence of holistic wellness is the harmony between the body, mind and soul.

PAÑPURI LEXICON: F & G

F - Farm to Face

เราคัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติและออร์แกนิคจากแหล่งเพาะปลูกที่ยั่งยืน พร้อมไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการปรนนิบัติคุณในทุกขั้นตอน

 

G - Giving Back

ปัญญ์ปุริเชื่อมั่นในปรัชญาของบรรพบุรุษ สำหรับการตอบแทนธรรมชาติที่มอบรากฐานของความสมดุลและและการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมให้แก่เรา

เรายึดถือความเท่าเทียมของทุกสิ่งบนโลกใบนี้ เป็นเหตุผลที่ว่าทำไม ปัญปุริจึงได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบสิ่งที่ดีกลับคืนธรรมชาติ ผ่านแคมเปญเพื่อความยั่งยืน ด้วยการงดการปล่อยคาบอไดออกไซด์ภายในปี 2025

แชร์