JOURNAL
The essence of holistic wellness is the harmony between the body, mind and soul.

Wings of Harmony: Gift Time 2022

เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข เพื่อต้อนรับช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่

เทศกาลส่งความสุขในปีนี้ ปัญญ์ปุริได้ร่วมมือกับ นักรบ มูลมานัส ศิลปินผู้รังสรรค์งานศิลปะรูปแบบคอลลาจ “นกพิราบคาบช่อมะกอก” ในแคมเปญ GIFT TIME 2022: PAÑPURI x Nakrob Moonmanas ผ่านการเล่าเรื่องราวของการเฉลิมฉลองและเริ่มต้นใหม่ ภายใต้แรงบันดาลใจในการค้นหาประสบการณ์ที่ช่วยเติมเต็มสุขภาพกายและใจแบบองค์รวมในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ 

งานศิลปะคอลลาจของนักรบ มูลมานัส  บอกเล่าเรื่องราวของจิตวิญญาณแห่งความหวังและความสุข ภายใต้วัฒนธรรมของเอเชียที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงามในหลากหลายมิติ  เพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นกพิราบคาบช่อมะกอก เป็นสัญลักษณ์สากลของความหวัง เสรีภาพ และการเปิดรับสิ่งใหม่ เป็นแรงบันดาลใจในการค้นหาประสบการณ์ครั้งใหม่ ที่นอกเหนือจากกรอบและข้อจำกัดในการใช้ชีวิตแบบเดิม เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข โดยการจัดวางองค์ประกอบของศิลปะคอลลาจ ประดับประดาด้วยนกพิราบ ท้องฟ้า เทวดา ผีเสื้อ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขสมหวัง ต้อนรับการเริ่มต้นเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้

Gift Time คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการมอบของขวัญให้กับคนสำคัญในแบบฉบับปัญญ์ปุริ ที่เชื่อว่าความสวยงามของศิลปะบนหีบห่อของขวัญ เป็นตัวแทนแห่งการให้เพื่อแสดงความห่วงใยและความปรารถนาดี ในการเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจให้แก่ผู้รับ

แชร์