สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

ได้รับเมื่อใช้จ่าย
5,000 บาท
*ภายใน 3 เดือน
15,000 บาท
*ภายใน 6 เดือน
30,000 บาท
*ภายใน 6 เดือน
อัพเกรด
 
 
ใช้จ่าย 15,000 บาท 
สำหรับยอดสะสมเกิน 6 เดือนติดต่อกัน
ใช้จ่าย 30,000 บาท
สำหรับยอดสะสมเกิน 6 เดือนติดต่อกัน
การต่ออายุ 1
ใช้จ่าย 5,000 บาท
ใช้จ่าย 15,000 บาท
ใช้จ่าย 30,000 บาท
สิทธิประโยชน์ 2
ส่วนลด 10% (จากส่วนลด 5%)
ส่วนลด 15% (จากส่วนลด 10%)+ของขวัญปีใหม่
ส่วนลด 15%+ของขวัญปีใหม่
คะแนนที่ได้รับ 3
สินค้า (25 บาท = 1 คะแนน)
บริการ (50 บาท = 1 คะแนน)
สินค้า (25 บาท = 1 คะแนน)
บริการ (50 บาท = 1 คะแนน)
สินค้า (25 บาท = 1 คะแนน)
บริการ (50 บาท = 1 คะแนน)
การแลกคะแนนสะสม (click)
สิทธิพิเศษในวันเกิด 4
ส่วนลด 20%
 
 
ส่วนลด 20%
One-Day Onsen Pass
 
ส่วนลด 20%
One-Day Onsen Pass
นวดศีรษะ คอ บ่า ไหล่
สิทธิประโยชน์สำหรับพาร์ทเนอร์
อายุการใช้งานของบัตรและคะแนน
1 ปี
1 ปี
2 ปี
benefits

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Customer Service ที่เบอร์โทร +66 (0) 2 253 5959, วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. to 18.00 น. หรืออีเมลมาที่ customerservices@panpuri.com
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก PAÑPURI First เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข